вторник, 19 февруари 2013 г.

ДОКУМЕНТ ЗА СНБЛ


Изложение-позив на СБНЛ „Кой покровителства българските евреи?“ (1943 г.)

Защо се вдигна напоследък толкова шум около положението и съдбата на еврейството в България?

Кой и защо организира у нас широката акция в тяхна защита?

Ето каква е истината:

            От германска страна е направено предложение на българското правителство да бъдат изселени и настанени на работа в източните области всички български евреи, на брой около 60 000.

            Правителството на Богдан Филов, вместо да използва този рядък и единствен случай да разреши коренно и веднъж завинаги еврейския въпрос, за да се сложи край на една язва в нашия национален организъм, е отбягнало да се възползва от тази възможност. То се съгласява от „кумова срама“ да бъдат изселени само евреите от новоосвободените земи в Тракия и Македония очевидно защото еврейският елемент там няма още покровители и влияние на каквото се радват евреите от старите предели на царството.
            Оказва се обаче, че броят на евреите от новоосвободените земи е недостатъчен, за да попълни уговорения с Германия контингент за изселване, поради което става нужда да се включат известен брой евреи от Югозападния край на стара България. Едва що взето това решение, и народните представители от „засегнатите“ избирателни колегии удавят респективния министър в бурни протести, възмущения, закани и предупреждения. Между тях са подпредседателят на камарата, масонът Димитър Пешев, „апологетът“ на новия ред у нас Сотир Янев, представителят на „третото поколение“ в парламента Бошко Ковачевски и отбор все такива „безкомпромисни борци“ за национална България.
            Тяхната акция успява, Министерският съвет отстъпва пред ходатайствата и евреите от Дупнишко-Кюстендилския край, както и всички евреи от старите предели на царството, остават по местата си. Доволни са всички: евреите, защото ще продължават да паразитстват на широкия български гръб; техните еврействащи покровители, защото ще си имат и занапред дойна кравичка в обора; покровителите на еврейството в чужбина, защото се запазиха в земята ни агентите им за национално разложение, шпионаж, саботажи и убийства.
            И Радио Лондон възкликна: „Чичото оздравя!“
            Тази еврейска историйка у нас е знаменателна. Който има уши, нека слуша, и който има очи, нека вижда! Тя сваля маската на днешната масонска власт, която само спекулира с еврейския въпрос, а на практика кърми „змията в пазвата“, срещу която правителствени глашатаи само вдигат шум.
            Легионерска България единствена е гарант за истинската национална революция, която ще спаси нацията и ще укрепи здраво трона!
            Да си вървят книжниците и фарисеите от масонските ложи, заклети покровители и използвачи на еврейството!
            Съюз на българските национални легиони
ЦДА ЧП, 136к, а.е.6, лист 16. Печатно, циклостил

Няма коментари:

Публикуване на коментар